Fundacja EDF Polska Fizjo-Sport Centrum Kształcenia Inżynierów PZKOL

Sponsorzy

10. Tour de Rybnik 2017


  Grupa EDF Miasto Rybnik Mad Mobil Autoryzowany Dealer Nissan i Suzuki artGroup Prinz Hedam RTCom Leśna Perła House of Beauty Dental Bridge Cukiernia u Janusza

Patroni Medialni


  Na szosie Magazyn SzosaAktualności

FAQ

Dodano: 6 sierpnia 2012

 • Kiedy odbywa się wyścig?

27. sierpnia 2017 r. tj. ostatnia niedziela sierpnia

 • Gdzie odbywa się wyścig?

Tour de Rybnik ścisłym centrum miasta – Rybnik, Rudzka 13

 • Gdzie znajduje się biuro zawodów?

Biuro zawodów znajduje się w budynku A rybnickiego Kampusu

 • Jakie są organizowane wyścigi?

1 – dla amatorów (Kobiety&Orlik&Elita) w wieku 18+

2 – dla amatorów (Masters) – mężczyźni 30+

 • Czy jest też wyścig dla dzieci?

Tak, przykładem ubiegłego roku organizowany będzie mini Tour de Rybnik. Rozgrywał się będzie w Rybniku na terenie kampusu / parku tematycznego. Udział dzieci jest bezpłatny.

 • Ile kilometrów ma wyścig?

1 – 6 x 9,8 km

2 – 6 x 9,8 km

 

 • Nie mam licencji PZKol czy mogę startować w Tour de Rybnik?

TAK, w wyścigu #1 lub #2 w jednym z wyścigów dla amatorów

 •  Czy zawodnicy będą klasyfikowani wg. wieku?

TAK, w poszczególnych wyścigach są klasyfikacje wiekowe Orlik, Masters 1, Masters 2, Masters 3

 •  Ile wynosi opłata startowa?

Zgodnie z regulaminem opłata startowa w wyścigu amatorów wynosi 50 zł / 65 zł lub (80 zł w dniu zawodów).

 • Gdzie mogę uiścić opłatę startową?

Przelewem na konto Fundacji EDF Polska, dane do przelewu znajdują się w regulaminie oraz w dziale kontakt

 • Jaki jest limit startujących?

W wyścigach dla amatorów limity w obu wyścigach wynoszą po 150 zawodników.

 • Co jeśli limit zawodników zostanie wyczerpany?

Po wyczerpaniu limitu 150 osób dla danego wyścigu, zapisy zostaną zamknięte. W zapisach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 •  Gdzie i kiedy mogę odebrać numer startowy? Czy ktoś może zrobić to za mnie?

Numery startowe wydawane będę w dniu imprezy, w biurze zawodów. Numery obowiązkowo odbiera się osobiście.
Osobisty odbiór nie dotyczy zawodników PZKol, gdzie prawo odbioru numerów ma dyrektor sportowy danej ekipy.

 • Czy jest limit w jakim należy ukończyć wyścig? Co w przypadku przekroczenia limitu?

TAK istnieje limit. Zawodnicy którzy znacząco będą odstawać od grupy będą jechać w ruchu półotwartym. Jeśli strata do grupy zasadniczej będzie na tyle duża że niemożliwe będzie ukończenie wyścigu w czasie ok 90 min będą ściągani z trasy.

 • Czy potrzebuję ubezpieczenia by wystartować?

Organizator ubezpiecza zawodników od następstw NNW, jednak jeśli zawodnik chce może się także ubezpieczyć we własnym zakresie (OC i/lub NNW)

 • Czy należy zwrócić numery startowe?

Numery startowe opisane jako „Tour de Rybnik” pozostają własnością zawodnika.

 • Czy nagrodę muszę odebrać osobiście?

TAK. Warunkiem odbioru nagród jest udział w ceremonii dekoracji, a odbiór możliwy jest tylko osobiście, w dniu zawodów, z dowodem tożsamości.

 

 

Dział FAQ będzie systematycznie uzupełniany :)  

 

 

 

Partnerzy


Zadanie współfinansowane jest przez Miasto Rybnik