Fundacja EDF Polska Fizjo-Sport Centrum Kształcenia Inżynierów PZKOL

Organizatorzy


 


Sponsorzy

Tour de Rybnik


  Mad Mobil Autoryzowany Dealer Nissan i Suzuki artGroup RTCom Leśna Perła Prinz FeniksGT House of Beauty Cukiernia u Janusza Dental Bridge Hedam

Patroni Medialni


  Na szosieAktualności

FAQ

Dodano: 6 sierpnia 2012

 • Kiedy odbywa się wyścig?

12. PGE EC Tour de Rybnik jest imprezą dwudniową. Obywać się będzie w dniach 31.08. – 01.09.2019 r.

 • Gdzie odbywa się wyścig?

#1 DZIEŃ – Lyski, ul. Dworcowa 4A
#2 DZIEŃ – Rybnik, ul. Rudzka 13

 • Gdzie znajduje się biuro zawodów?

Biuro znajduje się w miasteczko wyścigu:
Lyski, ul. Dworcowa 4A
Rybnik, Rudzka 13 (bud A)

 • Jakie są organizowane wyścigi?

Informacje wkrótce zostaną zaktualizowane

 • Czy jest też wyścig dla dzieci?

Tak, przykładem ubiegłego roku organizowany będzie mini Tour de Rybnik. Rozgrywał się będzie w Rybniku na terenie kampusu / parku tematycznego. Udział dzieci jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy rozpoczną się w sierpniu.

 • Ile kilometrów ma wyścig?

Informacje wkrótce zostaną zaktualizowane

 • Nie mam licencji PZKol czy mogę startować w Tour de Rybnik?

TAK, impreza przeznaczona jest dla amatorów. Jedynie wyścig Żak & Młodzik jest wpisany do kalendarza ŚlZKol/PZKol

 •  Czy zawodnicy będą klasyfikowani wg. wieku?

TAK, w poszczególnych wyścigach są klasyfikacje wiekowe.

 •  Ile wynosi opłata startowa?

Zgodnie z regulaminem opłata startowa w wyścigu… Dodatkowo przewidziana jest kaucja za CHIP – 50 zł

 • Gdzie mogę uiścić opłatę startową?

Przelewem na konto Fundacji PGE Energia Ciepła, dane do przelewu znajdują się w regulaminie oraz w dziale kontakt

 • Jaki jest limit startujących?

W wyścigach dla amatorów limity w obu wyścigach wynoszą po 100-150 zawodników.

 • Co jeśli limit zawodników zostanie wyczerpany?

Po wyczerpaniu limitu osób dla danego wyścigu, zapisy zostaną zamknięte. W zapisach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 •  Gdzie i kiedy mogę odebrać numer startowy? Czy ktoś może zrobić to za mnie?

Numery startowe wydawane będę w dniu imprezy, w biurze zawodów. Numery obowiązkowo odbiera się osobiście.
Osobisty odbiór nie dotyczy zawodników PZKol, gdzie prawo odbioru numerów ma trener danej ekipy.

 • Czy będzie pobierana kaucja za numer?

Tak, za numery z CHIPem będzie pobierana kaucja w wysokości 50 zł.

 • Czy będzie elektroniczny pomiar czasu?

Tak. W tym roku korzystać będziemy z systemu GEPARD

 • Czy jest limit w jakim należy ukończyć wyścig? Co w przypadku przekroczenia limitu?

TAK istnieje limit. Zawodnicy którzy znacząco będą odstawać od grupy będą jechać w ruchu półotwartym. Jeśli strata do grupy zasadniczej będzie na tyle duża że niemożliwe będzie ukończenie wyścigu w czasie ok 90 min będą ściągani z trasy.

 • Czy potrzebuję ubezpieczenia by wystartować?

Organizator ubezpiecza zawodników od następstw NNW, jednak jeśli zawodnik chce może się także ubezpieczyć we własnym zakresie (OC i/lub NNW)

 • Czy należy zwrócić numery startowe?

Numery startowe opisane jako „Tour de Rybnik” pozostają własnością zawodnika. Numery z CHIPem podlegają zwrotowi. Kaucja za chip wynosi 50 zł

 • Czy nagrodę muszę odebrać osobiście?

TAK. Warunkiem odbioru nagród jest udział w ceremonii dekoracji, a odbiór możliwy jest tylko osobiście, w dniu zawodów, z dowodem tożsamości.

 

 • Czy mogę otrzymać FAKTURĘ za opłatę startową?

TAK. W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z Fundacją PGE Energia Ciepła z prośbą o wystawienie Fv.

Fundacja PGE Energia Ciepła
ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik
tel. 32 42 10 300 lub 500 29 00 29
sekretariat@fundacjarybnik.pl

 

Dział FAQ będzie systematycznie uzupełniany :)  

 

 

 

Współorganizatorzy

Partnerzy