Co to jest rachunek powierniczy? Sprawdź jak działa, jakie są typy i czy warto

Rachunek powierniczy to pojęcie znane każdemu, kto kiedykolwiek kupował lub sprzedawał dom. Rachunek powierniczy oznacza po prostu, że Twoje pieniądze są przechowywane na koncie przez bank i przekazywane drugiej stronie dopiero wtedy, gdy otrzymasz to, za co zapłaciłeś. Ideą korzystania z rachunku powierniczego jest upewnienie się, że nic nie pójdzie nie tak z umową, którą zawierasz z osobą lub firmą, z którą prowadzisz interesy.

Zasada działania rachunków powierniczych

W następstwie kryzysu finansowego wiele krajów stworzyło rachunki powiernicze dla nieruchomości. W wyniku zwiększonej awersji do ryzyka, firmy deweloperskie w Polsce również musiały zmierzyć się z zaostrzoną polityką kredytową i nowymi ograniczeniami na rynku rachunków powierniczych dla mieszkań. W 2011 roku weszła w życie nowa ustawa deweloperska, która zdefiniowała rachunki powiernicze dla mieszkań. Polegają one na tym, że środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym do czasu spełnienia określonych warunków, takich jak zakończenie budowy budynku lub przeniesienie własności na nabywcę. Rachunek powierniczy jest zabezpieczeniem środków pieniężnych wpłaconych w związku z zakupem mieszkania w budowie.

Czy to jest bezpieczne?

Bank BPS poinformował na swojej stronie internetowej, że klienci korzystający z rachunku powierniczego mogą chronić środki podmiotu powierzającego. Rachunek ten chroni również te środki przed postępowaniem upadłościowym lub egzekucyjnym. Bank podkreślił, że rachunki powiernicze zapewniają również kontrolę nad wydatkowanymi środkami, a klienci mogą mieć poczucie bezpieczeństwa wiedząc, że zdeponowane środki zostaną rozdysponowane zgodnie z warunkami umowy rachunku powierniczego. Dodatkowo, rachunki powiernicze mogą być prowadzone w walutach obcych, takich jak euro czy dolary.

Typy rachunków powierniczych

Rachunki powiernicze mogą przybierać dwie formy: otwartą i zamkniętą. Otwarty rachunek powierniczy charakteryzuje się wypłatą środków dopiero po zakończeniu określonego w umowie etapu prac. Na teren inwestycji przyjeżdżają inspektorzy budowlani, którzy sprawdzają faktyczne wykonanie danego etapu. Jeśli deweloper wywiąże się ze swoich zobowiązań, bank uruchomi część środków. Co ważne, uzyskane w ten sposób środki inwestorzy mogą przeznaczyć wyłącznie na realizację konkretnej inwestycji. Oznacza to, że nie będą mogli wydać tych pieniędzy na inne rzeczy, takie jak wakacje czy nowa zmywarka, które mogą spowodować, że inwestycja nie zostanie ukończona. Jeśli deweloper otrzyma negatywną opinię od inspektora budowlanego, może odmówić przekazania środków. Po drugie, zamknięty rachunek powierniczy to taki, w którym po wpłaceniu przez klienta określonej kwoty, pełna wypłata nastąpi po zakończeniu budowy/dostarczeniu i notarialnym podpisaniu odpowiednich dokumentów przez obie strony – dewelopera i inwestora. Dokumenty te należy następnie przesłać do banku, a ten dokona wypłaty.

W rachunku otwartym pieniądze zainwestowane w projekt deweloperski są wykorzystywane dopiero w momencie realizacji poszczególnych jego etapów. Dzięki temu inwestorzy nie muszą wydawać pieniędzy na rezerwy materiałowe, co może być trudne przy zmiennych cenach materiałów. Zwiększa to również płynność finansową przedsiębiorstwa i pozwala na finansowanie inwestycji. Z drugiej strony, kupujący mogą spać spokojnie wiedząc, że środki zostaną przekazane dopiero po zakończeniu odpowiedniego etapu. W ten sposób mogą być pewni, że inwestycja jest realizowana, a nie finansowana dziura w ziemi.

Z jednej strony jednak, zamknięty rachunek powierniczy zapewnia, że środki klientów są chronione i nie są wydawane deweloperowi, dopóki nie spełni on swoich obietnic. Nabywca ma gwarancję, że deweloper otrzyma środki finansowe po ukończeniu produktu. Jest to z reguły mniej korzystna forma dla dewelopera, który musi pozyskać finansowanie inwestycji. Jest ona kapitałochłonna, więc deweloperzy często muszą korzystać z różnych form pozyskiwania kapitału; najczęściej z kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *