Przemoc w związku – poważny problem, o którym się nie mówi

Opuszczenie związku opartego na przemocy może być trudnym procesem i często wymagać wielkiej determinacji i odwagi. Kobiety, które opuszczają agresywne związki, często nazywają to przechodzeniem „walki o przetrwanie”, aby uczynić swoje życie lepszym. Dowiedz się, czym jest brutalny związek i jakie są jego główne cechy. Stygmatyzowanie ofiar może być niebezpieczne, ponieważ często nie mają środków, aby dotrzeć do pierwotnej przyczyny swoich problemów.

Trudno zignorować to, w jaki sposób sprawy są przede wszystkim na podstawowym poziomie, co oznacza, że problematyka przemocy w rodzinie nie jest traktowana z należytą powagą.

Wiele różnych kobiet czuje się krzywdzonych przez różne rodzaje nienawiści. W znaczących badaniach stwierdzono, że ważne jest, aby te osoby używały innego języka i nie nazywały siebie „ofiarą”, ponieważ ma to negatywne skojarzenia i może dalej utrwalać piętno kobiet doświadczających przemocy. Coraz więcej grup używa słów takich jak „kobieta” i „pokrzywdzony”, które odnoszą się do kobiety lub mężczyzny, który był maltretowany. Użycie tych terminów odzwierciedla aktualne rozmowy dotyczące zarówno kobiet, jak i mężczyzn w Polsce.

PRZEMOC WŚRÓD KOBIET

Społeczne stereotypy przemocy, nadawanie priorytetu związkom opartym na dominacji oraz kampanie eliminujące takie zachowania są często wspierane przez ugruntowane społeczności, co utrwala tę dynamikę. Dopóki nie pojawi się bardziej stanowcza reakcja/rozwiązanie na sprzeciw/krytykę przemocy, dramat rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami w dobrych domach.

Przemoc nasila się i stabilizuje, stając się trwałym elementem życia społecznego wielu ludzi. Pamiętaj, że mechanizmy przemocy są równo płciowe, a jeśli chodzi o konsekwencje jej stosowania, są neutralne pod względem płci.

Jednak kobiety są bardziej narażone na przemoc z różnych powodów, chociaż zazwyczaj jest to poważniejsze, a wynik prowadzi do większej liczby interwencji medycznych”.

Kobiety częściej doświadczają objawów emocjonalnych, a ich intensywność różni się w sposób odmienny niż u mężczyzn. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wnioski wyciągnięte z tych badań są słuszne, ponieważ wydaje się, że nie możemy wyciągnąć takich wniosków z tylko jednego badania.

DEFINICJA PRZEMOCY

  • W znowelizowanej ustawie możemy przeczytać, że przemoc obejmuje to wszelkie umyślne działania lub zaniechania, które naruszają prawa, interesy i dobra osobiste członka rodziny, w tym zagrażanie ich życiu lub zdrowiu w taki sposób, jak narażenie go na ryzyko utraty życia lub zdrowia. 
  • To zawsze wiąże się z pewnym stopniem fizycznego i psychicznego znęcania się. Szczególnie ważne jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszelkich form przemocy i zaprzestanie ich rozprzestrzeniania

Jako podstawowe rodzaje przemocy wyróżnia się: przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną. 

Przemoc rodzinną opisują cztery zakresy

  1. Jest zamierzona innymi słowy intencjonalna – ma określony cel, który ma prowadzić do pełnej kontroli nad ofiarą i jej podporządkowanie.
  2. Siły nie są rozłożone proporcjonalnie, więc jedna osoba jest silniejsza od drugiej. Ma przewagę zarówno fizyczną jak i psychiczną.
  3. Oprawca narusza dobra osobiste ofiary i jej prawa. Wartości, do których każdy człowiek ma niezaprzeczalne prawo – prawa do nietykalności fizycznej, szacunku, godności i tak dalej… 
  4. Sprawstwo bólu i cierpienia. Ten, który krzywdzi wyrządza szkody cielesne, psychiczne, a ofiara nie potrafi się obronić. 

Przy tak wielu konotacjach i odcieniach słowa „przemoc” nie można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak granica tego zjawiska. Ogólnie rzecz biorąc, bez względu na wiek, płeć, status społeczny lub ekonomiczny, religię lub miejsce ataku, chociaż niektórzy ludzie są bardziej narażeni na stanie się ofiarami. Wiele ofiar przemocy domowej powstrzymuje się od nazwania tego, co się z nimi dzieje, ze strachu przed wyrządzeniem sobie dalszej krzywdy lub tego, jak ich historia zostanie odebrana. Wiedzą, że wsparcie ich historii przez społeczeństwo i ośrodki interwencyjne może zająć dużo czasu, co oznacza, że prawdziwy problem często pozostaje nierozwiązany.

NIEBIESKA LINIA. NIEBIESKA KARTA

Dla rodzin i osób zagrożonych na stronie Polskiego Instytutu Psychologii Zdrowia jest dostępna możliwość założenia niebieskiej karty. Jest to duża instytucja, która pomaga ludziom zapewnić sobie bezpieczeństwo, zapewniając formy wsparcia psychologicznego, takie jak poradnictwo lub rehabilitacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *