Silnik hydrauliczny – jeden z podstawowych podzespołów w maszynach hydraulicznych

Hydraulika od dawna jest wykorzystywana w różnych zastosowaniach. Najwcześniejsze zastosowania hydrauliki były używane w starożytnym Egipcie. Zastosowanie hydrauliki wzrosło z czasem, zwłaszcza wraz z rozwojem systemów wysokociśnieniowych i nowoczesnej mikroelektroniki. Technologia hydrauliczna jest dziś wykorzystywana w wielu zastosowaniach, w tym w samochodach, samolotach, ciężkim sprzęcie, urządzeniach medycznych, zabawkach, systemach broni i statkach kosmicznych.

Silnik hydrauliczny – jak działa?

Silniki hydrauliczne są powszechnie stosowane w maszynach przemysłowych, w tym w sprzęcie budowlanym i pojazdach górniczych. Kiedy silniki hydrauliczne pracują w normalnych warunkach, znaczna ilość energii jest tracona z powodu ciepła pochodzącego z tarcia w cieczy hydraulicznej. Ta strata energii może być zminimalizowana poprzez przeniesienie energii kinetycznej silnika hydraulicznego z powrotem do cieczy hydraulicznej poprzez regenerację.

W systemach regeneracji silników hydraulicznych, zewnętrzne źródło mocy, takie jak turbina lub silnik elektryczny, jest podłączone do tego samego wału co pracujący silnik. System wykorzystuje to zewnętrzne urządzenie do pompowania oleju pod ciśnieniem przez wewnętrzny wymiennik ciepła, który schładza olej do jego pierwotnej temperatury. Ten schłodzony olej krąży z powrotem do silnika, gdzie zbiera energię cieplną i obraca turbinę lub generator elektryczny przed powrotem do pompy. Olej pod ciśnieniem wraca do systemu, aby powtórzyć ten cykl od nowa.

Regeneracja silników hydraulicznych

Silniki hydrauliczne są wykorzystywane do wielu zastosowań, w tym między innymi do:

-Piły

-prasy

-wiertarki

-Pompy

-Siłowniki zaworów

-Systemy podnośników samochodowych

Regeneracja to proces odzyskiwania i ponownego wykorzystania ciepła, które zwykle jest tracone w układzie chłodzenia silnika hydraulicznego. Wewnętrzne elementy silnika, takie jak tłoki, zawory i ściany cylindra mogą być do 80% gorętsze niż płyn znajdujący się w środku. Ta zmarnowana energia może być odzyskana poprzez zainstalowanie małej chłodnicy w miejsce normalnego systemu chłodzenia. Płyn chłodzący (zwykle woda) w nowej chłodnicy jest podawany przez wymiennik ciepła, który przekazuje ciepło z gorącego strumienia wyjściowego do zimnego strumienia wejściowego. Proces ten skutkuje obniżeniem kosztów eksploatacji, jak również zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *