Sztuczna inteligencja w medycynie

Sztuczna inteligencja (AI) jest ogólnie rozumiana jako zdolność do wykonywania zadań, które normalnie wymagają ludzkiej inteligencji. Komputer można zaprogramować tak, aby rozumiał język, rozpoznawał twarze i wykrywał emocje. Sztuczna inteligencja jest stosowana w opiece zdrowotnej od dawna – od lat 80. ubiegłego wieku podejmowano próby wykorzystania jej do diagnozowania i zalecania leczenia. Próby te nie powiodły się jednak, ponieważ komputerom nadal trudno jest zrozumieć ludzki język i emocje.

Jednak ostatnie osiągnięcia umożliwiły komputerom stawianie diagnoz medycznych i zalecanie leczenia na podstawie danych z dokumentacji medycznej bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Oznacza to, że nie możemy dłużej czekać, aż lekarze znajdą nowe sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie – jeśli chcemy, aby nasi lekarze mieli dostęp do tych narzędzi, sami musimy je sobie zapewnić!

Sztuczna inteligencja – co to takiego?

AI – sztuczna inteligencja, to termin ukuty w 1956 r. przez amerykańskiego informatyka Johna McCarthy’ego. Odnosi się do zdolności systemu do poprawnego analizowania danych. W ciągu ostatnich dwóch dekad znalazła ona coraz szersze zastosowanie, w tym w medycynie. Pomogła m.in. w ilościowym określeniu ludzkiego genomu.

W 1990 r. amerykański Departament Energii oraz amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) podjęły decyzję o przeznaczeniu 3 mld dolarów na projekt Human Genome Project. Decyzja ta zakładała, że odczytanie ludzkiego genomu będzie możliwe w ciągu 15 lat. Sukces ogłoszono wcześniej, bo już po 13 latach, dokładnie 14 kwietnia 2003 roku. Opublikowano wówczas dokument stwierdzający zakończenie sekwencjonowania ludzkiego genomu. Trwało to jednak bardzo długo.

Genetyka a AI

Kiedy mówimy o sztucznej inteligencji (AI), większość z nas myśli o samojeżdżących samochodach lub asystentach głosowych. Jednak technologia ta nie znalazła jeszcze prawdziwego zastosowania w medycynie.

Dlaczego AI dopiero teraz znajduje zastosowanie w medycynie? Przecież algorytmy sztucznej inteligencji nie zostały wynalezione 10 lat temu. Znamy je od kilkudziesięciu lat.

Sztuczna inteligencja może nam pomóc w tych obszarach, w których musimy podejmować decyzje szybciej, niż mógłby to zrobić człowiek. AI jest również bardzo przydatna, jeśli chodzi o przewidywanie rozwoju chorób i ich skutków. Przykładowo, możemy za pomocą technik uczenia maszynowego przewidzieć, u kogo rozwinie się choroba Alzheimera na 10 lat przed jej wystąpieniem i dzięki temu podjąć działania prewencyjne.

AI w medycynie

Sztuczna inteligencja (AI) jest już powszechnie stosowana w medycynie. Zastosowanie AI w medycynie stale się rozszerza. Główne cele jej zastosowania to:

  • porządkowanie dokumentacji medycznej;
  • modelowanie i przewidywanie reakcji na leczenie;
  • analizowanie głosu, mowy, co może być przydatne np. we wczesnym wykrywaniu chorób neurodegeneracyjnych;
  • obrazowanie (CT, MRI, RTG) i na podstawie tych badań diagnozowanie np. ognisk nowotworowych lub udarów;
  • patomorfologii: analiza cyfrowych obrazów IHC (kwantyfikacja intensywności barwienia);
  • kardiologia: monitorowanie działania urządzeń typu kardiowerter-defibrylator;
  • systemy wspomagania monitorowania pacjentów (zastosowania ), np. ryzyko zawału serca, nawrotu nowotworu, hipoglikemii;
  • analiza danych genetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *