Umowa zlecenie i kredyt – czy to idzie w parze?

Kredyty bankowe często udzielane są osobom pracującym na podstawie umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Jednak czynników wpływających na przyznanie i wielkość tej pożyczki jest znacznie więcej, dlatego o środki mogą ubiegać się również klienci zatrudnieni na innych zasadach. Co z osobami, które pracują na umowę zlecenie? Czy mają szansę na uzyskanie kredytu, a jeśli tak, to w którym banku powinni szukać oferty?

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa o pracę zlecenie to rodzaj umowy zawieranej między pracodawcami a pracownikami. Dokument ten reguluje warunki, na jakich pracownik wykonuje określoną pracę w miejscu prowadzenia działalności lub w innym miejscu wskazanym przez firmę.

Podstawową różnicą pomiędzy tym typem umowy a innymi jest to, że nie jest ona ograniczona do jednego roku, ale może być przedłużona na czas nieokreślony, o ile istnieje obopólna zgoda. Ponadto nie zakłada ona stałego zatrudnienia, ale pozwala na pracę tymczasową (na przykład jako konsultant).

Czy kredyt z umową zlecenie jest możliwy?

Wiadomo, że największe szanse na przyznanie pożyczki mają osoby pracujące na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeśli jednak podstawą zatrudnienia jest umowa zlecenie, to również możliwe jest otrzymanie pożyczki. Dzieje się tak dlatego, że oprócz samej formy umowy o pracę liczy się kilka innych kwestii, jak na przykład okres zatrudnienia. Minimalny okres zatrudnienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Ważna jest również jego ciągłość, czyli oprócz aktualnej umowy zlecenia warto przedstawić bankowi poprzednie umowy z danym pracodawcą. Z kolei do określenia zdolności kredytowej niektóre banki przyjmują tylko połowę rzeczywistych dochodów netto, a weryfikacji podlega ostatni złożony roczny PIT. Jeśli umowa zlecenie obowiązywała od września ubiegłego roku i trwała już 12 miesięcy, bank weźmie pod uwagę tylko kwotę z deklaracji PIT, czyli za 4 miesiące i podzieli ją przez 12. W związku z tym najlepiej o kredyt starać się pod koniec roku podatkowego.

Kredyt hipoteczny

Warunki udzielenia kredytu umowa zlecenie są podobne do tych, które są wymagane przy udzielaniu kredytu hipotecznego, jednak kwota może być znacznie większa.

Jeśli zleceniobiorca ubiega się o kredyt hipoteczny, musi dostarczyć do banku kilka ważnych dokumentów związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie. Konieczne jest przedstawienie:

zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach lub zestawienie wydatków z umowy cywilnoprawnej,

umowy potwierdzające wykonanie zlecenia,

wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa regularna, comiesięczna wypłata,

PIT 37 (za rok poprzedni lub dwa poprzednie lata, w zależności od banku) z potwierdzeniem odbioru z Urzędu Skarbowego.

Kredyt a umowa zlecenie – jakie są warunki jego udzielenia?

Osoby, które pracują na umowę zlecenie i planują starać się o kredyt, powinny odpowiednio wcześnie zacząć się do tego przygotowywać. Należy zadbać o to, aby okres uzyskiwania dochodów był odpowiednio długi, a najlepiej dłuższy niż 2 lata. Przed złożeniem wniosku warto umówić się na spotkanie z ekspertem, który doradzi, jakie kroki należy podjąć przed złożeniem wniosku o kredyt lub podpowie, w którym banku najłatwiej uzyskać finansowanie. Ponadto ważna jest udokumentowana stabilność i regularność dochodów.

Warto też pomyśleć o dodatkowych dochodach – to z pewnością spotka się z przychylnością banku. W przypadku kredytu hipotecznego dodatkowym warunkiem jest posiadanie wkładu własnego, dlatego trzeba mieć zgromadzone środki na ten cel. Dobrze, jeśli są one wyższe niż wymagana kwota, ponieważ oznacza to mniejsze ryzyko dla instytucji finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *