Chęć studiowania w polsce – jakie są preferencje polaków?

Czy Polacy chcą studiować? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego warto dowiedzieć się, jakie są obecne tendencje. Artykuł prezentuje wyniki badań i opowiada o motywacjach oraz barierach związanych z podjęciem studiów. Przekonaj się, co myśli większość społeczeństwa!

Zainteresowanie edukacją rośnie

Zainteresowanie nauką i edukacją wśród Polaków rośnie. Według raportu „Edukacja na rynku pracy” w 2020 roku aż 84% ankietowanych deklaruje chęć zdobycia kolejnego wykształcenia, a jedna trzecia badanych planuje rozpoczęcie studiów podyplomowych lub kursów specjalistycznych.

Przyrost zainteresowania kształceniem może być wynikiem między innymi świadomości społecznej o znaczeniu posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności na rynku pracy, konkurencji o najlepsze stanowiska oraz potrzeby ciągłego doskonalenia się ze względu na szybko zmieniające się wymagania pracodawców. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na podjęcie dodatkowych studiów lub kursów specjalistycznych, które pozwolą im uzyskać dodatkowe kwalifikacje i przede wszystkim zaistnieć na rynku pracy jako wartościowy pracownik z odpowiednim bagażem wiedzy i umiejętności.

Zainteresowanie edukacją rośnie

Modele kształcenia w Polsce

Większość Polaków chce studiować. Tym niemniej wiele instytucji szkoleniowych w Polsce może pochwalić się zmniejszającą się liczbą studentów i spadkiem popularności kierunków tradycyjnych, takich jak historia czy literatura polska. Z jednej strony wynika to z rosnącej liczby specjalizacji oraz wysokiego bezrobocia wśród absolwentów humanistycznych. Niektórzy eksperci uważają jednak, że istnieje potrzeba większej elastyczności ze strony uczelni i wprowadzenia nowych modeli nauczania

Jednym z nowoczesnych modeli kształcenia jest e-learning – coraz bardziej popularna forma zdalnego nauczania, która oszczędza czas i koszty podróży do uczelni. Nie wymaga również fizycznej obecności na wykładach co pozwala np. pracującym lub samodzielnym rodzicom pogodzenie życia prywatnego z nauką. Innym podejściem jest nauczanie interdyscyplinarne – polegające na tym, że studenci różnych kierunków współpracują razem nad projektem, co umożliwia im praktyczne zagospodarowanie swojej wiedzy w realnym świecie pracy.

Coraz większe wymagania pracodawców

W dzisiejszych czasach, wraz z rosnącymi wymaganiami pracodawców, coraz większa liczba Polaków decyduje się na kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły średniej i podjęcie studiów wyższych. Wiele branż wymaga od potencjalnych pracowników odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia, co z kolei prowadzi do konieczności zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

Jest to szczególnie widoczne w sektorze IT i finansowym, gdzie niezbędna jest aktualizacja umiejętności wraz ze zmieniającymi się technologiami oraz regularne dokształcanie się.

Jednocześnie, coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza programy rozwoju zawodowego dla swoich pracowników, zachęcając ich tym samym do nabycia nowych kompetencji i stale dążąc do polepszania jakości swoich usług czy produktów.

Coraz większe wymagania pracodawców

Finanse jako bariera

Polacy z roku na rok coraz chętniej podejmują studia wyższe, jednak finanse często są dla wielu przeszkodą. Duże koszty edukacji i brak wystarczającej liczby miejsc w darmowych uczelniach państwowych sprawiają, że wiele osób rezygnuje ze swoich marzeń o uzyskaniu wykształcenia. Według badań przeprowadzonych przez Bank Millennium, aż 76% Polaków uważa, że wysokie koszty stanowią największą barierę uniemożliwiającą dostęp do szkoły wyższej.

Niestety, nie tylko opłaty za naukę są problemem, ale także skomplikowany i trudny do zrozumienia system pożyczek i kredytów studenckich. Wiele osób obawia się zaciągnięcia długu na tak dużą kwotę jaką jest czesne na studiach oraz dodatkowe koszty utrzymania.

Oczywiście istnieją też programy pomocy finansowej dla studentów, jednak ich ilość jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb polskiej młodzieży.

Trendy na rynku pracy

Wybór kierunku studiów często jest determinowany przez trendy na rynku pracy. Aktualnie największym zapotrzebowaniem cieszą się specjaliści z dziedziny IT, nauk ścisłych oraz inżynierii. Z danych wynika, że coraz częściej poszukiwani są również pracownicy w obszarze zdrowia i opieki społecznej, a także biznesu i ekonomii. Z drugiej strony, zawody takie jak prawnik czy dziennikarz nie cieszą już takiego zainteresowania ze strony pracodawców.

Warto jednak pamiętać, że trendy na rynku pracy mogą ulec zmianie w ciągu kilku lat. Dlatego wybierając kierunek studiów warto brać pod uwagę swoje zainteresowania oraz umiejętności, a nie tylko możliwość znalezienia pracy po skończeniu studiów.

Konkurencja na rynku pracy jest duża, dlatego warto również starać się zdobywać doświadczenie poprzez staże czy praktyki zawodowe już podczas trwania studiów.

Trendy na rynku pracy

Podsumowanie

Podsumowując dzień dzisiejszy, wyniki badań pokazują, że Polacy wciąż chętnie podejmują studia wyższe. Wśród motywacji do kontynuowania kariery akademickiej wymieniano m.in. rozwój osobisty, zdobycie specjalistycznych umiejętności oraz większe szanse na rynku pracy. Niemniej jednak, coraz więcej osób zastanawia się nad sensownością inwestycji w edukację wyższą i rozważa alternatywne ścieżki zawodowe.

Chęć studiowania w polsce – jakie są preferencje polaków? – FAQ

Czy Polacy chcą studiować?

Jakie są trendy w kwestii wyboru kierunków studiów przez Polaków?

Obecnie popularne kierunki to informatyka, psychologia, prawo oraz zarządzanie. Zauważa się także rosnące zainteresowanie kierunkami technicznymi takimi jak mechatronika czy budownictwo.

Dlaczego Polacy decydują się na podjęcie studiów?

Przede wszystkim z powodu chęci zdobycia wykształcenia i ugruntowania swojej pozycji na rynku pracy, a także z pasji do danego tematu lub chęci spełnienia marzeń. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy, nawiązania cennych kontaktów oraz poznania siebie samego.

Czy warto studiować w Polsce czy lepiej za granicą?

To indywidualna kwestia i zależy od potrzeb każdej osoby. Warto brać pod uwagę jakość oferowanej edukacji na uczelniach zagranicznych oraz koszt pobytu i nauki poza granicami kraju. Jednak polskie uczelnie mają też wiele do zaoferowania studentom – prężną atmosferę akademicką, specjalistyczne programy nauczania oraz szereg zajęć dodatkowych i opcji rozwoju.

Jakie korzyści płyną z uzyskania tytułu magistra?

Posiadanie tytułu magistra uznawane jest za ważny element osiągnięć na drodze rozwoju zawodowego. Daje dostęp do lepiej opłacanych stanowisk, umożliwia podnoszenie kwalifikacji za pomocą specjalistycznych szkoleń oraz może być przydatne w podróży po świecie.

Czy studiowanie to jedyna opcja dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności?

Nie, alternatywami są także kursy, szkolenia, praktyki czy wolontariat. Ważne jest znalezienie sposobu nauki najlepiej odpowiadającego naszym potrzebom, interesującym nas tematom oraz stylowi życia. Liczą się przede wszystkim indywidualne cele i preferencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *