Aukcja komornicza – najważniejsze informacje. Sprawdź jak to wygląda

Komornicy odpowiadają za wykonanie nakazów egzekucyjnych, których celem jest m.in. zajęcie i sprzedaż ruchomości i nieruchomości dłużnika. Licytacja komornicza to forma dochodzenia należności przez wierzycieli. Takie aukcje odbywają się publicznie, a wszyscy właściciele są powiadamiani publicznie. Jak wygląda licytacja komornicza? Kto może się zaangażować? Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział?

Aukcja komornicza – co to jest?

Licytacja komornicza może dotyczyć majątku ruchomego i nieruchomego, a także wierzytelności dłużnika. Ustawa nie określa, kiedy odbędzie się licytacja komornicza, można jednak przypuszczać, że zostanie ona zorganizowana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania nakazu egzekucyjnego lub 5 dni od daty publikacji tego dokumentu, jeżeli jest on przesyłany drogą elektroniczną.

Aby wziąć udział w przetargu komorniczym należy mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Aby wziąć udział w aukcji nie musisz spełniać żadnych specjalnych warunków – wystarczy być w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeśli chcesz wziąć udział w aukcji internetowej, musisz zarejestrować się na stronie internetowej, która oferuje takie aukcje.

Co może komornik?

Ustawa o windykacji definiuje komorników jako funkcjonariuszy publicznych wykonujących zadania wynikające z ustawy. Komornicy mają szerokie uprawnienia w zakresie egzekucji należności. Na przykład może:

  • – zajęcie ruchomości lub nieruchomości dłużnika – we własnym imieniu lub w imieniu innych
  • – złożenie wniosku o zajęcie rachunku bankowego lub sejfu dłużnika
  • – kontynuowanie sprzedaż zajętej nieruchomości na aukcji
  • – odebranie środków ze sprzedaży zajętego mienia
  • – wystąpienie do dłużnika o tytuł wykonawczy

Ogłoszenie aukcji komorniczej

Przed licytacją komornicy sporządzili ogłoszenie i umieścili je na Gmachu Sądu Okręgowego oraz na stronie internetowej Komisji Marszałkowskiej właściwej dla miejsca licytacji. Jeżeli wartość licytowanych rzeczy ruchomych przekracza 5 000 zł, komornicy mogą zamieszczać ogłoszenia w poczytnych gazetach w poszczególnych miejscowościach. Ponadto zawiadomienie doręcza się stronie procesowej i kuratorowi majątku ruchomego. Niniejszy dokument zawiera następujące informacje:

  • – data i miejsce aukcji
  • – cena wywoławcza
  • – kwota gwarancji (kaucja)
  • – warunki aukcji
  • – może sprawdzić informacje o miejscu i czasie licytacji ruchomości

Komornicy i sprzedaż nieruchomości

Komornik może sprzedać dowolne mienie ruchome, z wyjątkiem tych, które są potrzebne dłużnikowi do wykonywania jego codziennych czynności lub pracy (takich jak narzędzia biznesowe, odzież i pościel). Wyjątkiem są przedmioty i inwentarz, które mogą się zepsuć, jeśli dłużnik nie chce ich umieścić w areszcie. Marszałkowie mogą również sprzedawać inne mienie ruchome, takie jak antyki, dzieła sztuki, biżuteria, zegarki, meble, sprzęt AGD, elektronika czy komputery.

Marszałkowie mogą sprzedawać ruchomości dopiero po dwóch tygodniach od ich zajęcia. Najpierw musisz opublikować ogłoszenie o aukcji w co najmniej dwóch lokalnych magazynach. Ogłoszenia muszą zawierać listę przedmiotów wystawionych na sprzedaż oraz informacje o sposobie przeglądania i składania ofert. Musisz umożliwić zainteresowanym oferentom sprawdzenie nieruchomości przez co najmniej dwa dni przed przyjęciem ofert. Określ, czy przyjąć oferty pisemne czy ustne. Oferty są zazwyczaj dostępne w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty pierwszej akceptacji oferty. Nie możesz akceptować ofert, chyba że opublikujesz powiadomienie o aukcji i określisz datę, w której inspektorzy mogą obejrzeć przedmiot na sprzedaż oraz datę, od której oferty zaczną być przyjmowane.

Główną zaletą licytacji komorniczej jest jej skuteczność. Licytacje komornicze odbywają się w wielu krajach na całym świecie. Jednak najciekawszym i najważniejszym aspektem licytacji komorniczej jest to, że pozwala ona odzyskać pieniądze bez zgłaszania zadłużenia.

Licytacja komornicza pozwala odzyskać dług. Szanse na odzyskanie środków przez wierzycieli wzrosły dzięki publikacji w wielu miejscach. Dodatkowo każdy zamożny wierzyciel może wziąć udział w licytacji bez konieczności bycia powiązanym lub powiązanym z dłużnikiem lub komornikiem. Zasady licytacji (wymagana minimalna kwota itp.) zależą od sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *